Vola Armaturer ikke krænket

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 21/1 - 2014

Denne sag handler om, hvorvidt en række armaturer med ethåndsbetjent greb, der ligner Volas armatur, er en ulovlig efterligning.

Vola har siden 1968 produceret og solgt sine armaturer, som har opnået betydelig indarbejdelse i high end markedet som en funktionsbestemt genstand, skabt i et funktionalistisk formsprog. Damixa har siden 2009 produceret og solgt ethåndsbetjente køkkenarmaturer, som ligner Vola amaturet på en række punkter.

Spørgsmålet som Højesteret skulle tage stilling til var, hvorvidt denne efterligning var så nærgående, at det var en krænkelse af Volas rettigheder.

Parterne var enige om, at Volas armatur nød ophavsretlig beskyttelse som brugskunst.

Omdrejningspunktet for disse sager er ofte, hvorvidt et produkt, der ligner et andet produkt, gør det af funktionsmæssige årsager, eller fordi man bevidst har forsøgt at efterligne og dermed uberettiget nyder godt af konkurrentens produktudvikling og markedsføring.

Højesteret lagde til grund i denne sag, at når der er tale om en funktionsbestemt genstand, skabt i et funktionalistisk formsprog, er den ophavsretlige beskyttelse begrænset til meget nærgående efterligninger. Der findes et stort udbud af armaturer, der baserer sig på samme principper som sagens armaturer, og Højesteret skulle herefter tage stilling til, hvorvidt der var forskel på armaturerne i sagen på punkter, som var særegne for Volas armatur og havde en særlig betydning for den ophavsretlige beskyttelse.

Det fandt Højesteret ikke var tilfældet, og Damixa blev derfor frifundet.

Dette resultat var det samme som Sø- og Handelsretten var nået frem til.

(Højesterets dom af 3. januar 2014 i sag 88/2012 (2. afd.), UfR Nyhedsservice 2014/3 p.8)