Virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft - afståelse af ejendom før stiftelse.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 11/3 - 2005

Den 23. juni 2000 stiftedes et selskab under iagttagelse af reglerne i lov om skattefri
virksomhedsomdannelse. Et af kriterierne i lov om skattefrivirksomhedsomdannelse er, at selskabet stiftes med tilbagevirkende kraft fra 1. januar, og det skete også i den konkrete sag. Der var imidlertid i virksomheden en fast ejendom, der ved skøde af 1. april 2000 var blevet frasolgt. Spørgsmålet opstod nu om en ejendom, der var i virksomhedens besiddelse pr. overdragelsesdagen, den 1. januar 2000, men ikke pr. stiftelsesdagen den 23. juni 2000 kunne være en del af selskabet eller ikke.

Landsskatteretten fastslog, at det afgørende er stiftelsestidspunktet, den 23. juni 2000. Da selskabet ikke på det tidspunkt drev virksomhed vedrørende den pågældende ejendom, havde man ikke den 23. juni 2000 adkomst til at overdrage virksomheden vedrørende den faste ejendom med tilbagevirkende kraft. Dermed underkendtes anvendelsen af lov om skattefri virksomhedsomdannelse.
(Landsskatterettens kendelse af 2. oktober 2003, 2-2-1938-0109)