Tjekliste vedvarende fuldmagt:

1. Skal der være en eller flere fuldmægtige og skal de kun kunne handle sammen?
2. Skal fuldmagten omfatte ”alt” eller kun specifikke opgaver og skal der være negativ afgrænsning i form af ting, der specifikt ikke kan udføres med fuldmagten eller kun sammen med en anden befuldmægtiget?
3. Skal den kun gælde økonomiske forhold eller også personlige forhold?
4. Hvad skal gælde i interessekonfliktsituationer og skal der kunne gives gaver, og da til hvilken kreds?
5. Skal den/de befuldmægtigede have vederlag udover dækning af faktiske udgifter?
6. Skal fuldmægtigen opbevare bilag/aflægge regnskab?
7. Skal fuldmægtigen agere personligt eller kan der delegeres?
8. Retsvirkningen af fuldmagten, f.eks. ikrafftrædelsestidspunkt og løbetid, bør angives og det bør overvejes, om bestemte personer skal underrettes, når fuldmagten træder i kraft?
9. Skal der være bemyndigelse til at indhente lægeerklæring.
10. Overvej om fuldmagten skal attesteres af notar eller fuldmagtsgivers habilitet på anden måde skal godtgøres.

Jeg har udarbejdet tjeklisten bl.a. på basis af kommentarer til emnet fra fhv landsdommer, adj. Professor, dr. Jur. Svend Danielsen.