Stift et selskab med en kapital på kun en krone

Print

Skrevet af Mette Bjørndal Laursen d. 23/1 - 2013

Regeringen har med et nyt lovforslag lagt op til en selskabsform, der skal gøre det billigere for iværksættere at etablere sig i selskabsform.

Selskabsformen, der får navnet ”iværksætterselskaber” og forkortelsen ”IVS”, skal reguleres af selskabslovens regler om anpartsselskaber med de fornødne tilpasninger.

I forlængelse af lovforslagets samtidige forslag om, at kapitalkravet for anpartsselskaber skal nedsættes fra 80.000 kr. til 50.000 kr., bliver iværksætterselskaberne defineret som anpartsselskaber, der ikke har en registreret selskabskapital på 50.000 kr.

Iværksætterselskabet skal have en kapital på mindst en krone, der skal indbetales kontant.

Det er en betingelse for iværksætterselskaberne, at de med henblik på opbygning af kapitalgrundlaget årligt henlægger 25 % af deres overskud til en bunden reserve. Kravet gælder indtil reserven og selskabskapitalen tilsammen opfylder mindstekapitalkravet på 50.000 kr.

Forslaget forventes fremsat i Folketinget i slutningen af februar 2013.