Thomas Buus Pedersen

Sagsøger (bank) fik medhold for 22% af påstandsbeløbet, og skulle derfor betale sagsomkostninger til modparten (kautionist).

En bank havde anlagt retssag imod en kautionist for kr. 897.351,94. Under sagens behandling i Byretten blev der indgået forlig, hvorefter sagsøgte(kautionisten) anerkendte at skylde kr.

Rekvirents krav for mangfoldiggørelse af salgsopstillinger nedsat på tvangsauktion, men rekvirenten var berettiget til at kræve befordringsgodtgørelse medtaget i størstebeløbet uden for budsummen.

En advokat, som havde forestået salg af en ejendom på tvangsauktion, havde beregnet sig kr. 1.200 + moms for kopiering af 30 salgsopstillinger samt befordringsgodtgørelse med kr. 1.569,16.

Erstatningskrav forældet, selvom der var indgået aftale omkring suspension af forældelsen.

En andelsboligforening fik opført en ejendom med 58 boliger. Andelsboligforeningen indgik en aftale med bygherre, som fik udført tegningsmateriale hos et arkitektfirma.

10 GODE RÅD til auktionskøberen

Råd til auktionskøber 1.

AT KØBE PÅ TVANGSAUKTION

DER KAN VÆRE EN STOR BESPARELSE AT HENTE VED AT KØBE PÅ TVANGSAUKTION Står man i en situation, hvor man overvejer at købe en ejendom, kan der opnås betydelig besparelser ved at købe en ejendom på e

Ejendomsmægler havde ikke krav på salær for salg af ejendom, som skete efter at formidlingsaftalen var udløbet

Ejendomsmægler kunne ikke kræve vederlag for salg af ejendom, som skete efter at formidlingsaftalen var udløbet, selvom ejeren efter udløbet af formidlingsaftalen havde accepteret, at ejendommen forts