Morten Mark Østergaard

E-mail: mmo@forumadvokater.dk
Telefon: 4638 0337

Advokat (L)

Vis profil hos ForumAdvokater

Planloven ændres

Regeringen har indgået aftale med Socialdemokratiet, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti om ændringer af planloven

Udsivning af methangas var ikke en varig naboretlig gene.

Det er et ikke ukendt fænomen, at der fra gamle affaldsdepoter kan strømme methangas. Dette skete også i forbindelse med et ældre affaldsdeponi, som var lukket ned i 2006, tilhørende KARA/Noveren.

Danmark får måske sin første rumlov i dag!

I dag 3.

Ophør af ansættelse – virksomhedens beskyttelse af erhvervshemmeligheder

Højesteret har afsagt en dom i en sag, som må formodes at interessere såvel ansatte som virksomhedsejere, der beskæftiger sig med materiale, der kan betragtes som erhvervshemmeligheder. Under sagen

Retten i Roskildes dom om nedlæggelse af bro i forbindelse med jernbanearbejde

Retten i Roskilde har afsagt dom i en sag, der udløber af de ekspropriationer, der er foretaget i forbindelse med anlæg af den kommende højhastigheds jernbane mellem København og Ringsted. Ringsted

Metrolovgivningen om erstatning for nabogener fandt ikke anvendelse på et infrastrukturprojekt, der ikke var en del af Cityring-projektet

En ejerforening havde overfor Københavns Kommune krævet erstatning for støjgener fra anlægget af den nye Nordhavnsvej.