Forum Advokater

Erstatning som følge af uberettiget indgivelse af konkursbegæring

Sø- og Handelsretten har i dom af 5.

Bevissikring

Østre Landsret har i kendelse af 9.

Lovforslag - Beløbsgrænsen for betalingspåkrav hæves fra 50.000 til 100.000 kr.

Justitsministeren har den 29.

Brug af begrebet ”ansvarlig lånekapital” i årsrapport.

Afgørelsen viser, at ordet fanger, når særligt indarbejdede begreber benyttes i offentlige dokumenter, såsom årsrapporter.

Virksomhedsoverdragelse – fritstillede medarbejdere

Arbejdsretten har den 11.

Dagbøder

Voldgiftsretten er i sag C-10592, optrykt i TBB 2010, side 282, fremkommet med en tilkendegivelse om dagbøder, hvoraf dels fremgår, at dagbøder kan pålægges efter aflevering (og ibrugtagning), og dels