FORUM ADVOKATER

Opsigelse af medarbejder, der var mindre fleksibel pga. delebørn, var ikke forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven

Højesteret har den 16. oktober 2013 afsagt dom i en sag vedrørende forskelsbehandlingsloven. Sagen vedrørte en kvinde, A, der efter ca. 1½ års arbejde i et call-center blev opsagt den 25.

Afskedigelse af telefonsælger med begrundelse i hans politiske anskuelse var i strid med forskelsbehandlingsloven

Sagen vedrørte en ansat, som var/er leder af et politisk parti og tillige uddannet markedsføringsøkonom. Den 1.

Vederlag og godtgørelse til fotograf for gengivelse af dennes foto, der var beskyttet af ophavsret

Fotografen F havde til brug for en jubilæumsbog i 2006 taget et billede af 2 fiskere, som i januar 2011 omkom under en ulykke til søs.

SELSKABSRET

Vi tilbyder fuldstændig rådgivning på det selskabsretlige område baseret på relevans og dybde. Vores kendskab til selskabsret er særdeles omfattende.

Aldersgradueret pensionsbidrag er ikke grundlæggende i strid med EU's regler om aldersdiskrimination

Domstolens 2. afdeling har den 26.

Voldgiftssag om afskedigelse af bankmedarbejder på grund af ytringer på facebook

Ovennævnte sag har været en del omtalt i medierne efter at Finansforbundet på sin hjemmeside har redegjort nærmere for sagens omstændigheder.