SKIFTE I SPANIEN

Print

Oprettet d. 7/10 - 2013

Generelt om ægtefælle- eller dødsboskifter:

Hvis man har permanent ophold i udlandet, skal der gennemføres et dødsboskifte i det land, når man dør. I Spanien gennemføres skiftet efter danske arveregler. Begrebet ”uskiftet bo” kendes ikke. Det er i mange tilfælde en god idé at oprette testamente, således at man sikrer, at ens arvinger stilles, således som man ønsker.

Hvis man har permanent bopæl i Danmark, men ejer en ejendom i udlandet, skal ejendommen skiftes i udlandet, mens hovedskiftet skal gennemføres i Danmark. Hvis ejendommen ligger i Spanien, fordeles arven efter danske regler.

I Spanien, er der ingen skifteretter eller en anden myndighed, der sørger for, at skiftet gennemføres. Også af denne grund er det en god idé at oprette et testamente, som er registreret i Notarialregisteret, således at det dukker op, når man dør. Det er således arvingerne selv, der skal sørge for, at skiftet gennemføres. Der er ret korte frister for skiftes gennemførelse. Hvis disse overskrides, pålægges man forhøjet arveafgift. Det er derfor vigtigt, at arvingerne søger rådgivning på så tidligt et tidspunkt efter dødsfaldet som muligt. Hvis arvingerne ikke er enige om, hvorledes arven skal fordeles, er det nødvendigt at anlægge en retssag ved domstolene i det land, hvor skiftet skal gennemføres. En sådan sag varer lang tid og koster mange penge.

I Spanien, er de langt mere formelle, end vi kender det fra Danmark. Der kræves original, skriftlig dokumentation for alle de attester, der skal fremlægges. Disse skal endvidere være oversat af en statsautoriseret translatør. De skal også legaliseres af forskellige myndigheder, som kræver et gebyr for det. Alene indhentelse af alle nødvendige dokumenter, oversættelser og legaliseringer, kan være temmelig omkostningskrævende.

Advokaten skal have skriftlig fuldmagt fra arvingerne og har derudover behov for at modtage diverse identitetsdokumenter, som redegør for arvingernes forhold til afdøde, dødsattest, eventuelt testamente, m.v. Alt dette sørger Forum Advokater for.

Herefter er det en notar i udlandet, der efter instruks fra advokaten opretter det dokument (arveudlægsskøde), som efterfølgende danner grundlag for arvens fordeling. Notarens opgave er ikke at rådgive arvingerne, men derimod at sørge for, at arveudlægsskødet får en udformning, der svarer til formkravene i den nationale ret.

Arvingerne skal acceptere arven, og denne erklæring indføres ligeledes i notarialprotokollen.

Forum Advokaters samarbejdsparter i udlandet beregner den arveafgift, der skal betales, og sørger for, at den indbetales til skattemyndighederne.

Herefter indleveres arveudlægsskødet til tinglysning, og når denne er gennemført, udgør arveudlægsskødet den nødvendige dokumentation for, at aktiverne i boet kan frigives, fordeles og udbetales til arvingerne af advokaten.

Det juridiske begreb ”bo” eksisterer ikke. Dette betyder f.eks., at ”boet” ikke kan sælge en fast ejendom, som tilhørte afdøde, før skiftet er gennemført, og arvingerne har fået adkomst (tinglyst ejerskab) til ejendommen ved arveudlægsskødet. Det medfører endvidere, at arvingerne skal finansiere gennemførelsen af skiftet, idet ”boet” ikke kan betale omkostningerne.

Ved skifte i forbindelse med separation og skilsmisse, hvor for eksempel den ene ægtefælle er udlænding, udgør lovvalget et særligt kompliceret problem. I modsætning til, hvad mange tror, er det ikke efter dansk ret ens statsborgerskab, der er afgørende for, hvor ens bo skal skiftes, men derimod mandens bopæl på tidspunktet for ægteskabets indgåelse.

Forum Advokater gennemfører ægtefælle- og dødsboskifter i udlandet her fra Danmark og på det sprog, der anvendes i udlandet, således at fordyrende oversættelser til orientering undgås i sagsbehandlingen.