SKI opsiger en række rammeaftaler på baggrund af vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 11/1 - 2011

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en vejledende udtalelse vedrørende Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S' (SKI) brug af en særlig bestemmelse i en rammeaftale, som styrelsen havde til prøvelse.

Ifølge en pressemeddelese fra SKI har styrelsen udtalt, at det skal fremgå tydeligt af udbudsmaterialet og rammeaftalen inkl. bilag, hvornår en offentlig kunde skal benytte tildelingsformen ”direkte tildeling”, og hvornår kunden må genåbne konkurrencen via et ”miniudbud”. Der må ikke være frit valg i rammeaftalerne, hvilket styrelsen fandt var tilfældet.

På denne baggrund har SKI valgt at opsige en række rammeaftaler. Det drejer sig ifølge Borsen.dk om aftaler indenfor reklame, kommunikation og design.

Opsigelserne giver såvel udbuds- som kontraktrelige problemstillinger i forhold til de leverandører, som nu står uden aftale.