Skattefri omstrukturering - bortfald af begrænsningen på kontantvederlæggelse

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 18/6 - 2005

Det har hidtil været en betingelse for skattefri aktieombytning og skattefri fusion og –spaltning, at selskabsdeltagerne i det indskydende selskab alene vedlægges med aktier eller anparter i det modtagende selskab og at der højest kan være en kontant udligningssum på 10% af værdipapirernes pålydende værdi eller bogførte værdi.

10% grænsen er nu bortfaldet, således at den kontante udligningssum kan antage den størrelse som man nu en gang finder passende eller kan forhandle sig frem til.

De nye regler har virkning for ombytninger, spaltninger og fusioner, hvor henholdsvis ombytningsdatoen, spaltningsdatoen og fusionsdatoen er den 1. juli 2002 eller senere.

Ændringen er trådt i kraft ved en ændring af fusionsskattelovens § 2, stk. 1.

(LF 99, 2002-02, vedtaget 17. maj 2002).