Selskabsregistreringer pålægges gebyrer pr. 1. april 2011

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 15/3 - 2011

Det er i forbindelse med Finansloven for 2011 besluttet, at der fra og med den 1. april 2011 opkræves gebyr for en del selskabsregistreringer, herunder stiftelse og visse ændringer, for så vidt angår selskaber med begrænset ansvar, herunder aktieselskaber og anpartsselskaber.

Gebyret opkræves for registreringer, der foretages den 1. april 2011 og fremover.

Stiftelse af et selskab kommer til at koste kr. 2.150,00, når stiftelsen sker ved anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, mens stiftelse foretaget via webreg kommer til at koste kr. 670,00.

Gebyret for ændringer i registrerede selskaber bliver kr. 340,00, når ændringen sker ved anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, mens gebyret er kr. 180,00 for ændringer foretaget via webreg.

Det bliver således billigere og dermed mere fordelagtigt at foretage registreringer digitalt via webreg frem for at indsende anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Der opkræves kun ét gebyr pr. registrering i et selskab, uanset om registreringen indeholder flere ændringer. Dette gælder også, hvis man på grund af systemerne er nødsaget til ved en transaktion at foretage flere registreringer, som tidsmæssigt ligger forskudt, hvilket vil være tilfældet ved f.eks. fusioner, spaltninger og visse kapitalnedsættelser.

I følgende tilfælde skal der fortsat ikke betales registreringsgebyr:

1. Ændring af adresse og hjemsted
2. Ændring af regnskabsår
3. Ændring af revisor
4. Ændring af status (under afvikling eller opløsning)
5. Offentliggørelse af planer/erklæringer om fusion, spaltning og omdannelse af andelsselskab til aktieselskab (såfremt der sker gennemførsel af det planlagte/erklærede, bliver gennemførslen pålagt gebyr)
6. Genoplivning af fejlophørt selskab
7. Genoptagelse efter afsagt konkursdekret, når der ikke afsiges endelig konkurs
8. Genregistrering af I/S og K/S
9. Omdannelse af selskab, der er registreret i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, til ikke-erhvervsdrivende virksomhed
10. Rettelse af fejlregistreringer, når fejl skyldes Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
11. Automatisk effektuering af kapitalnedsættelser
12. Registreringer, der er omfattet af undtagelse for registrering i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Hvis webreg ikke er funktionsdygtigt, og en forsøgt registrering derfor ikke kan gennemføres, kan man indsende en anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med tydelig angivelse om, at registrering via webreg ikke var muligt. Herefter foretager styrelsen registreringen mod betaling af et gebyr svarende til det, som registreringen ville koste ved anvendelse af webreg.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil, for at indførelsen af gebyrerne kan gå så glat som muligt, informere bredt om ordningen frem til ikrafttrædelsen.

Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen