Savede lillefingeren af – ingen erstatning

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 2/1 - 2019

En 31-årig mand mistede lillefingeren ved en ulykke, men han fik ikke nogen erstatning fra forsikringsselskaberne. Manden havde ellers garderet sig godt, for han havde tegnet 17 ulykkesforsikringer.

Der er i Danmark ikke nogen begrænsninger i det antal ulykkesforsikringer, som en person kan tegne, men 17 ulykkesforsikringer er - så vidt vides - Danmarks-rekord.

Forsikringsselskaberne afviste dækning fordi man mente, at skaden var påført med vilje (forsætligt) af forsikringstageren selv. Retten fastslog, at tilskadekomsten efter sin ydre objektive karakter fremtræder som et ulykkestilfælde og derfor er dækket af forsikringerne, medmindre forsikringsselskaberne beviser, at forsikringstageren har forvoldt skaden med forsæt eller ved grov uagtsomhed, og at det har formodningen imod sig, at en person med vilje saver en lillefinger af i en rundsav.

Ved dommen har retten efter en samlet vurdering fundet det bevist, at forsikringstageren har forvoldt skaden forsætligt. Retten lagde vægt på, at tegning af 17 ulykkesforsikringer med en samlet forsikringssum på 33 mio. kr. er påfaldende og ikke kan forklares ved oplysningerne i sagen om årsagerne til tegningerne. Retten har desuden lagt vægt på, at forsikringstagerens forklaring om hændelsesforløbet på flere punkter ikke har kunnet bekræftes af en ven, der efter forsikringstagerens forklaring var stede, eller af en genbo, der kom til stede umiddelbart efter tilskadekomsten.

Forsikringstageren fik ingen erstatning og blev tillige dømt til at betale sagsomkostninger til forsikringsselskaberne.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om udfaldet. Dommen blev afsagt af Retten i Aalborg den 27. december 2018 (BS-5614-ALB m.fl.).

KOMMENTAR: Retten har fastholdt den formodningsregel, der blev opstillet i Højesterets dom i den såkaldte "Motorsavs-massakre" sag (U 97.88 H), men i den konkrete sag har omstændighederne været sådan at retten simpelthen ikke vurderede, at forsikringstageren talte sandt.