SÅDAN FÅR DU ET GODT TESTAMENTE

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 7/10 - 2013

Det kræver lidt arbejde fra din side, hvis du vil lave et godt testamente. Hvis du ikke ofrer tilstrækkelig tid på det, kan det gå galt. Læs om det her. Hvem har brug for et testamente – det kan du læse om her.

Du kan her finde en mini-ordbog, som kan hjælpe dig med nogle af lovens mange fagudtryk. Du kan læse om ”behov for testamente” her og du kan se, hvilke specialister, der kan rådgive dig om dine muligheder efter de nye regler nederst i denne artikel. Du kan læse om den nugældende arvelov her.

Skal du bruge advokat ?

Ja, det vil jeg anbefale. Du kan godt selv oprette testamente, bare arvelovens form- og indholdskrav opfyldes. Langt de fleste - ca. 85% - bruger advokatbistand til oprettelse af testamente, for dermed slipper du for at tænke på alt det praktiske i forbindelse med oprettelse af et notartestamente.

Hvis du benytter advokat bør du sikre dig, at advokaten har erfaring i at arbejde med testamenter og familieret. Alt for mange advokater tror, at de ”sagtens” kan hjælpe med ”et hurtigt” testamente, men i dag er reglerne og praksis så kompliceret, at vi hos Forum Advokater betegner oprettelse af et testamente som et speciale, som ikke alle vore advokater kan rådgive om. Du kan se mere om vores specialister i højre kolonne.

Overvej ved oprettelse af testamente

Start med at få overblik over dine værdier og ejendele, og gør dig nogle tanker om, hvem du ønsker, der skal arve hvad. Det er min erfaring, at der er stor forskel p at ”have en klar idé i hovedet” og så skrive den ”klare idé” ned på papir. Der sker noget meget vigtigt i skriveprocecessen. Ofte vil du blive klar over, at det hele ikke er helt så klart, som du tænkte. Du vil få gode idéer og du har det hele klar til at vise til din advokat.

Du får her nogle eksempler på ting, du kan overveje i forbindelse med oprettelse af dit testamente:
Hvad er formålet med testamentet – er det kun fordelingen af arven, eller ønsker du tillige at råde over bestemte ting; vil du give legater eller gaver eller støtte velgørende formål ?
Hvem skal arve (tænk flere scenarier igennem)
Senere genkaldelse og ændring af testamentet – hvad skal gælde ?
Uigenkaldelighed – kan testamentet siden ændres og efter hvilke regler
Begrænsning i arv (”mest muligt” kan være for upræcist)
Skal en livsarving alene have ret til at få arv udbetalt tvangsarven kontakt
Udtagelsesret for indbo m.v.
Dødsgaver og dødslejegaver – pas på reglerne er skrappe.
Organ donation – er det overvejet og hvordan har du meddelt det til andre ?
Begravelse eller ligbrænding og gravstedets vedligeholdelse – er det overvejet og hvordan har du meddelt det til andre ?
Gaver og løsørelegater.
Pengegaver. Fri for boafgift eller ?
Rentenydelser (der indsættes et beløb på en konto og "personen" kan hæve renter indtil dennes død, hvorefter den indsatte sum tilfalder testators (= dine) livsarvinger
Fast ejendom – skal den gå til bestemte eller er der udtagelsesret ?
Almennyttige eller velgørende formål ? Hvilken forening og hvorfor ?
Særeje – og da hvilken særejeform ?
Båndlæggelse af arven. Helt eller delvist og hvor længe ?
Bestemmelser om skifte, hvem skal opgøre boet ?
Privat skifte og af hvem ? Eller bobestyrerskifte ?
Arveforskud og arveafkald.
Gaver uden afgift ?
Tænk på det hele

Hos Forum advokater lægger vi vægt på både den sproglige og den juridiske vinkel. Et testamente er et stærkt dokument. Når dine efterladte læser det, så vil de opfatte det som det, der også er: et brev, en hilsen og en tilkendegivelse fra dig. Derfor anbefaler vi, at du ved udarbejdelsen af testamentet tænker nøje over hvordan dine efterladte må opfatte det, du udtrykke ved testamentet.

Vi ser mange testamenter, hvor der ikke er tænkt på det hele og det, der er tænkt over, er udtrykt på en måde, så det er svært - nogle gange umuligt - at forstå. Det er alvorligt - den, der ved, hvad der blev ment, lever jo ikke, så vi kan ikke spørge.

Derfor opfordrer vi til at du gør dig umage, når du skal oprette testamente.

Vi oplever engang imellem en drilsk bemærkning om, at "Forum Advokater laver jo nogle meget lange testamenter". Det er rigtigt – det gør vi i nogle situationer. Men der er en god grund til det: for det første kræver det plads at "tænke på det hele". For det andet skal et testamente efter vores mening skrives med indføling. Det gør et stærkt indtryk på de efterladte at læse denne "sidste hilsen" fra testator. Prisen for at lave et gennemtænkt testamente er større end for det uigennemtænkte. Men til gengæld er sandsynligheden for, at det virker som testator har ønsket det - og det synes vi er temmelig afgørende.

Sådan få du hjælp

Ikke alle advokater beskæftiger sig til dagligt med arveret, men de siger alligevel ja til at skrive et testamente, hvis deres klienter ønsker det. Dette sker til trods for, at advokaterne egentlig er specialister i noget helt andet, eksempelvis strafferet, selskabsret eller skatteret. Hos Forum Advokater er vi 20 advokater og fuldmægtige, hvoraf fire har specialiseret sig i arveret og testamenter.
Der er mange muligheder i den ny arvelov. Forum Advokater hjælper dig gerne. Du kan få hjælp hos vore specialister på området:

Advokat Kirsten Holm
Advokat Viggo Bækgaard
Advokat Allan Ohms