Regning for ildspåsættelse: én million kroner til 14-årig skoleelev

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 26/2 - 2018

Den 14-årige A satte ild til papir i en affaldscontainer i en skolegård og forlod herefter stedet med den 13-årige B, der forholdt sig passivt til A's aktiviteter.

Skolen brændte, og forsikringsselskabet F afholdt skadeudgifter på over 10 mio. kr. F gjorde regres med krav på 3 mio. kr. over for A og B. A fandtes at have handlet groft uagtsomt, men erstatningen blev reduceret til 1 mio. kr. efter erstatningsansvarslovens § 24a.

Retten vurderede, at kammeraten, B, ikke havde handlet groft uagtsomt og blev derfor frifundet.

Kilde: FED2018.01