Radio-ogTV-nævnet frifundet for erstatningskrav på 300 millioner kroner

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 20/3 - 2013

Østre Landsret har frifundet Radio- og tv-nævnet og Kulturministeriet i en sag, som et hollandsk selskab, Talpa Radio B.V., havde anlagt med påstand om en erstatning på ca. 300 mio. kr.

Talpas danske selskab drev FM6-kanalen (Radio 100 FM) fra 2003 som kommerciel radiokanal, indtil driften blev opgivet i november 2009. Driften var tabsgivende, og Talpas synspunkt var navnlig, at Radio- og tv-nævnet og Kulturministeriet havde forårsaget tabet ved at stille Talpa i en urimelig konkurrencesituation.

Således erhvervede TV2 Radio A/S på en auktion i 2006 den næsten landsdækkende kommercielle radiokanal FM5 for en årlig koncessionsafgift af omtrent samme størrelse som den, Talpa siden 2003 havde betalt i årlig koncessionsafgift for FM6, der alene dækkede Sjælland delvist og et område ved Randers. FM5-kanalen var blevet ledig, efter at Sky Radio A/S havde opgivet driften af FM5-kanalen i efteråret 2005, og Talpa anførte, at det også havde været tabsgivende for Talpa, at FM5-kanalen herefter først blev udbudt på auktion i midten af august 2006, og at der gjaldt særlige byrdefulde vilkår for Talpa, hvis Talpa ville byde på FM5-kanalen.

Talpa anførte yderligere, at Radio- og tv-nævnet og Kulturministe¬riet havde påført Talpa et betydeligt tab ved at undlade at gennemføre en replanlægning af det danske FM-bånd, der var ineffektivt udnyttet. Talpa henviste til, at hele forløbet var i strid med blandt andet eu-retten.

Landsretten gav ikke Talpa medhold. Landsretten fandt blandt andet, at Radio- og tv-nævnet og Kulturministeriet i forbindelse med auktionen over FM5 i 2006 havde været berettiget til at fastholde Talpa på de vilkår, som Talpa havde forpligtet sig til ved erhvervelsen af FM6-kanalen på auktionen i 2003. Lands¬retten fandt ikke, at Radio- og tv-nævnet og Kulturministeriet havde handlet i strid med eu-retten, hel¬ler ikke ved at undlade at gennemføre en replanlægning.

Radio- og tv-nævnet og Kulturministeriet blev derfor frifundet, og Radio- og tv-nævnet fik medhold i deres selvstændige påstand om, at Talpa var forpligtet til at betale den resterende koncessionsafgift for FM6 frem til november 2011.
Sagen var henvist af Københavns Byret til landsretten som en principiel sag. Sagen blev behandlet af Østre Landsrets 19. afdeling (sagens journalnummer er B-946-11).