Pubben var støre end 40 m2 og rygning tilladt. Bøde for overtrædelse af rygeloven.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 26/2 - 2013

Var serveringsarealet i en pub større end 40 m2? Det mente retten og restauratøren fik derfor en bøde for at have tilladt rygning.
Restauratøren havde fået udarbejdet en skitse over arealet, der var på 97,3 m2. Serveringarealet var udregnet til 57,75 m2. Dermed havde restauratøren et vanskeligt udgangspunkt, da kun serveringsarealer under 40 m2 er undtaget fra rygelovens forbudsbestemmelse.

Han forsøgte at klare frisag ved at mene, at flugtveje og arealer med billardbord og bordfodboldbord skulle fratrækkes ved beregningen af serveringsarealet.

Det var retten ikke enig i. Udgangspunktet er, sagde retten, et rygelovens formål er at undtage samtlige arealer på serveringsstedet fra rygning, bortset fra de specifikt nævnte arealer bag bardisk, toiletter, trapper m.v.

Efter bevisførelsen lagde landsretten ligesom byretten til grund, at serveringsarealet ikke var under 40 m², og da det var ubestridt, at værten havde tilladt gæsterne at ryge, fandt landsretten det bevist, at værten var skyldig og stadfæstede byrettens dom, herunder den idømte bøde på 2.000 kr. U.2013.667Ø.

Kommentar: Der findes en del værtshuse, som har formået at opmåle serveringsarealet på en måde, så man må formode, at der ikke har medvirket landmåler ved opmålingen. Eller med andre ord: der er udfoldet store bestræbelser på at krybe under 40 m2-grænsen. Det ser ud til at være lykkedes mange steder, men dommen viser, at Arbejdstilsynet interesserer sig for spørgsmålet. Og når ejeren så ligefrem selv forsyner myndighederne med en opmåling, der dokumenterer, at serveringsarealet er større end 40 m2, så skal det næsten gå galt.