Overskridelse af den naboretlige tålegrænse ved genskin fra sortglaserede teglsten.

Procesbevillingsnævnet har den 30. december 2016 meddelt to boligejere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. oktober 2016. Et ægtepar erhvervede i 1993 en ejendom i et parcelhusområde. Ægteparret fik udskiftet taget på ejendommen i 2005, således at tagbelægningen blev ændret fra brunt tegltag til sortglaseret tegltag. I 2012 påtalte ægteparrets nabo, der havde boet ved siden af ægteparret også før det nye tag blev lagt, at der var genskinsgener fra det sortglaserede tegltag.

Nye økonomiske regler for ægtefæller

Børne- og socialministeren fremsatte den 29. marts 2017 lovforslag nr. L 178 – forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold. Lovforslaget, der bygger på betænkning nr. 1552/2015 om ægtefællers økonomiske forhold, som Retsvirkningslovsudvalget afgav i januar 2015, har til formål at modernisere reglerne i lov om ægteskabets retsvirkninger. Lovforslaget opretholder hovedelementerne i den gældende ordning. Retsvirkningsudvalget har udarbejdet et udkast til en ny lov om ægtefællers økonomiske forhold, som skal afløse retsvirkningsloven fra 1925.

Har jeg ret til at vide, om der er oprettet testamente?

En datter bad om kopi af et testamente, som hun mente, at hendes far, og dennes hustru havde oprettet for notaren for 20 år siden. Havde hun krav på det?

Arveafkald med forbehold for om livsarvingers arveret var gyldigt.

Du kan godt give afkald på arv. Det betyder, at du siger nej tak til at arve. Nogle gange sker det, fordi den, der giver afkald, er i økonomiske vanskeligheder - og her skal du holde tungen lige i munden.

Fodfejl ved gavegivning kostede over 12 millioner kroner

Københavns Byret har netop afsagt dom i en sag, der viser at det er afgørende vigtigt at overholde de formelle og de juridiske regler, når ægtefæller handler med hinanden. I denne sag blev en lejlighed oprindeligt købt for 4,95 mio. kr.

Abonner via RSS Abonner på RSS

Arrangementer

Se flere

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Forum Orienterings nyhedsbrev, og få seneste nyt om dine interesser.

Meddelelser

Se flere