Opsigtsvækkende kendelse om bortskaffelse af byggeaffald

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 17/11 - 2015

Retten i Glostrup har afsagt kendelse i en sag, hvor 4 mænd var tiltalt, hvor to af mændene blev fundet skyldige i at have overtrådt miljølovgivningen og straffeloven ved systematisk at have bortskaffet byggeaffald.

Det er sket i det, der er kendt som Danmarks største miljøsag. Sagen handler om ulovlig dumping af mere end 2.277 ton byggeaffald i naturen og på private ejendomme på Sjælland.

I 2006 blev der indsat en særlig skærpende bestemmelse i straffelovens § 196, stk. 2, som skulle ramme forhold af organiseret og systematisk karakter.

Det er første gang bestemmelsen er blevet anvendt. Den ene mand blev dømt efter den skærpede bestemmelse, mens den anden mand blev fundet skyldig i at have overtrådt miljølovgivningen men ikke § 196, stk. 2.

De to mænd blev herudover fundet skyldige i bedrageri, tyveri og hæleri. Alle 4 tiltalte blev funder skyldige i hærværk.

Sagen har varet i 23 retsdage, og der forventes at falde dom i starten af januar, idet de to tiltalte i øjeblikket afventer mentalundersøgelse.

I miljølovgivningen har der igennem en længere årrække været fokus på affald og affaldshåndtering, og kendelsen er en udmøntning af den skærpede tilgang til ulovlig affaldsbortskaffelse, som lovgiver har villet skabe.