Oplysninger i salgsopstilling har garantivirkning. Ejendomsmægler skulle betale erstatning.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 1/9 - 2014

I forbindelse med salg af et projektbyggeri udarbejdede ejendomsmægler salgsopstilling og købsaftale. Af salgsopstillingen fremgik det bl.a.: "alle lofter er fuldspartlede gipslofter. Alle vægge er fuldspartlede og hvidmalede...." I materialebeskrivelsen til byggeriet, der indgik i bilagsfortegnelsen til købsaftalen, fremgik følgende: "Lofter. To lag gips, sandspartlet og hvidmalet to gange....".

Køber klagede over, at vægge og lofter ikke var fuldspartlet, men alene spartlet ved samlinger og skruehuller. I forbindelse med retssagen blev der afholdt syn og skøn, hvor skønsmanden skønnede, at lofter og vægge ikke var fuldspartlede, man at den udførte spartling var sædvanlig udført. Byretten og senere landsretten bemærkede, at da det tydeligt fremgik af salgsopstillingen, at vægge og lofter ville være fuldspartlede, så havde køber ved en sædvanlig spartling modtaget en ringere ydelse end køber havde krav på, hvorfor retten gav køber medhold i, at køber havde krav på en fuldspartling fastsat til kr. 43.750 kr. (Østre Landsret 2. juni 2014, 16. afd. Nr. B-1647-13.)