Ny konkurslov forsinket

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 21/3 - 2011

Markante ændringer i konkursloven er udskudt indtil videre. De skulle være trådt i kraft i marts 2011. Justitsministeriet kan ikke oplyse, hvornår loven træder i kraft. Når det sker, vil der blive tale om markante ændringer i konkursloven i forhold til en nugældende lov.

Blandt de markante ændringer er, at begrebet ”betalingsstandsning” helt forsvinder. Det erstattes af regler om rekonstruktion. Advokat og revisor får centrale roller i rekonstruktionen.

Ændringerne i loven er vedtaget, men de gælder ikke før loven sættes i kraft, hvilket har givet anledning til nogen forvirring. Desværre vil det fortsat gælde i en uvis fremtid.