Tilførsel af aktiver - forretningsmæssig begrundelse

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 20/2 - 2006

Et aktieselskab søgte om tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver til et nystiftet datterselskab.

Aktieselskabet var stiftet den 1. januar 2000, og selskabet var frem til 1. januar 2003 omfattet af skattefritagelsesreglerne i selskabsskattelovens § 3. Fra 1. januar 2003 havde selskabet aktivitet med udlejningsejendomme, hvilket var uforeneligt med skattefritagelsesreglen i § 3. For at opnå skattefritagelse igen, ønskede aktieselskabet at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver i form af indskud af udlejningsejendommene i et nystiftet datterselskab.

SKAT nåede frem til, at udlejningsejendommene udgjorde en gren af en virksomhed, men at tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver ikke kunne gives, da dispositionen ikke ønskedes gennemført ud fra gyldige forretningsmæssige årsager, men alene ud fra skattemæssige overvejelser, hvorfor SKAT lagde til grund, at tilførslen som hovedformål eller et af hovedformålene havde skatteunddragelse eller –undgåelse. (TfS 2006.129)

Kommentar:
Det er en betingelse for at opnå tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, spaltning og aktieombytning, at dispositionen er båret af forretningsmæssige hensyn. Uanset at man kan have sympati for, at den omkostningsminimering, som en formindskelse af virksomhedens skattebyrde udgør, er en fornuftig forretningsmæssig disposition, så anerkendes formålet om at nedbringe skattebyrden ikke som en forretningsmæssig disposition. Afgørelsen for SKAT er derfor helt efter bogen. Det kan overvejes om tilladelse ville være opnået, såfremt der i ansøgningen som begrundelse havde været anført fordelen ved at opdele aktieselskabets aktiviteter ved at indskyde udlejningsejendommene i et nystiftet datterselskab. Chancerne for at opnå tilladelse havde i hvert fald været større, da der kan være forretningsmæssig begrundelse for adskillelse af aktiviteter.