Skattefri spaltninger

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 3/9 - 2005

Som et fjerde element i loven har folketinget vedtaget, at der kan ske skattefrie spaltninger uden at vederlæggelsen skal ske pro rata. Efter de tidligere regler kunne et selskab, der ejes af 2 aktionærer med 50% hver, kun spaltes skattefrit, såfremt de 2 aktionærer kom til at eje hver 50% af de fraspaltede selskaber (pro rata fordelingen). Med de nye regler er det muligt at spalte et selskab, hvor f.eks. 2 aktionærer hver ejer 50%, skattefrit, således at de 2 aktionærer kommer til at eje hver sit selskab 100%.

(Lov nr. 313 af 21. maj 2002)