Receptionsudgift - repræsentation eller reklame, II

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 1/11 - 2005

En ejendomsmæglervirksomhed holdt reception i anledning af virksomhedens jubilæum. Receptionen havde været annonceret i lokalavis og lokalradio som ”Åbent Hus” en fredag mellem 13 og 17. Udgifterne til receptionen var kr. 25.225, hvoraf bespisningen udgjorde kr. 16.470 eller kr. 59,90 pr. kuvert. Det var oplyst, at mere end 200 personer havde signeret gæstebogen. Traktementet blev indtaget siddende omkring skriveborde og den til lejligheden overdækkede terrasse. Der var i alt 21 siddepladser.

Vestre Landsret nåede frem til, at udgiften ikke var fradragsberettiget som reklameudgift, men alene som repræsentationsudgift.

Landsretten lagde vægt på, at serveringen fandt sted fra kl. 13, at der var tale om en egentlig bespisning, samt at der var mulighed for at sidde ned at spise
(TfS 2001, 666 VLD)

Kommentar: Dommene viser med al tydelighed, at man fra myndigheders og domstoles side ser med skepsis på fradragsretten for erhvervsmæssig selskabelighed.

Moralen af dommen TfS 2001.652 er, at der skal føres en gæsteliste, og skulle der være en gæst, som ikke aktuelt er kunde, leverandør eller forretningsforbindelse, og som ikke er særskilt indbudt, bør man bede vedkommende skrive sig ind i gæstebogen samt sørge for at kunne huske vedkommende til brug for den skattesag, der eventuelt senere måtte dukke op. Efter min opfattelse bygger dommen på en for streng vurdering.

For så vidt angår dommen TfS 2001.666 er denne en opstramning af praksis. Hidtil har der været adgang til at fradrage udgiften som repræsentation, såfremt der har været tale om et åbent arrangement (åbent hus) med et traktement, der ikke havde karakter af bespisning. I landsskatterettens praksis er en kuvertpris på op til kr. 100 godkendt. Med TfS 2001.666 er det altså et krav, at arrangementet skal foregå uden for spisetiderne, og at der ikke er mulighed for at sidde ned. Hvorledes dette skal udmøntes i praksis er svært at forstå. Taget på ordet må det betyde, at det firma der holder åbent hus, skal fjerne alle stole fra det område gæsterne kan færdes i.

Det forekommer ikke særligt hensigtsmæssigt.