Ophørspension - afbrydelse af virksomhed - efterbeskatning ved flytning til udlandet

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 7/8 - 2005

En speciallæge spurgte om han kunne indskyde fortjen-esten ved salg af sin praksis på en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15. Salget skulle ske i 2004. Speciallægen havde drevet virksomhed i perioden 1. december 1990 – 1. juli 1993 og igen fra 1. juni 1995. I perioden 1. juli 1993 til 1. juni 1995 havde speciallægen været udstationeret i Saudi Arabien. Her-udover spurgte speciallægen om der ville ske ophørsbe-skatning af pensionsindskuddet såfremt han flyttede til udlandet kort tid efter at indskuddet blev foretaget. Ligningsrådet fandt, at speciallægen i 2004 ikke ville have drevet virksomhed i 10 år, da de 10 år var blevet afbrudt af opholdet i Saudi Arabien. Først den 1. juni 2005 ville speciallægen kunne bruge reglerne. Lignings-rådet udtalte yderligere, at der ikke i pensionsbeskat-ningsloven var hjemmel til at ophørsbeskatte.

(TfS 2003.343 LR)