Nægtelse af aktieombytning

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 7/3 - 2005

Muligheden for at skabe holdingselskaber (eller pengetanke) fyldt med skattefrie udbytter har fået mange erhvervsdrivende til at foretage aktieombytninger. Tilladelse til aktieombytning gives, såfremt man kan påpege en forretningsmæssig årsag til ønsket om aktieombytning. Da aktieombytninger giver mulighed for skatteudskydelser, har området haft Skatteministerens bevågenhed, og han undersøger pt. mulighederne for at stramme reglerne op. I en nylig afgørelse havde skatteyderens rådgiver undladt at anføre en egentlig forretningsmæssig begrundelse for ønsket om aktieombytning. Straffen kom prompte. Landsskatteretten gav ikke tilladelse til aktieombytning, da denne alene var begrundet i ønsket om skatteudskydelse (TfS 2001.178 LSR).