Mere skattefrit udbytte for holdingselskaber.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 5/1 - 2007

Husk at fra og med i år er udbytte skattefrit for selskaber, der ejer mindst 15 % af aktierne eller anparterne i det udbyttegivende selskab. Hvis man ejer mindre end 15 % er udbyttet skattepligtigt hvilket er en lettelse i forhold til den tidligere 20 % grænse.

Kravet om mindst 15 % ejerskab for at opnå skattefrihed af udbyttet gælder udlodninger der finder sted i 2007 og 2008.

Udlodninger der finder sted efter 1. januar 2009 vil være skattefrie hvis blot det udbyttemodtagende selskab ejer 10 % eller mere af aktierne eller anparterne i det udbyttegivende selskab.

Det gælder stadig, og skal fortsat gælde, at det ikke er nok at man ejer mindsteandelen eller mere på udbytteudlodningsdagen. Betingelsen skal være opfyldt mindst et år, inden for hvilket udbytteudlodningen finder sted.

(Selskabsskatteloven § 13, stk. 1, litra 2).