Lovforslag - øget mulighed for sambeskatning

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 9/2 - 2005

Der er fremsat forslag på bordet om at indføre adgang til sambeskat-ning mellem søsterselskaber, selvom moderselskabet ikke deltager i sambeskatningsordningen. Det skal være en betingelse, at samtlige aktier i søsterselskaberne ejes direkte af det fælles moderselskab, og at dette skal være beliggende i Danmark inden for EU, indenfor EØS, eller i et land, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsover-enskomst med. Det er foreslået, at udvidelsen i reglerne skal have virkning fra indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2004 eller se-nere