Kørselsgodtgørelse - krav til lønmodtagere

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 1/11 - 2005

I en sag om skattefri kørselsgodtgørelse lagde Landsskatteretten til grund, at skatteyderens opgørelse af kørte km var så uklar, at opgørelsen ikke kunne danne grundlag for at arbejdsgiveren kontrollerede disse. Da det måtte lægges til grund, at opgørelserne ikke var blevet kontrolleret af arbejdsgiveren, var den udbetalte kørselsgodtgørelse skattepligtig.
(TfS 2001, 649 ØLD)

Kommentar: Det er et krav for at udbetale kørselsgodtgørelse skattefrit, at arbejdstageren fører et kørselsregnskab eller en kørselsopgørelse. Kravene til dette fremgår af bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000. Det er også et krav, at arbejdsgiveren fører kontrol med opgørelsen. Er optegnelserne i orden, er det i praksis umuligt for skattemyndighederne at godtgøre, at arbejdsgiveren ikke har ført kontrol. Svarer km-angivelserne i optegnelserne derimod ikke til det faktiske antal km, vil myndighederne normalt kunne lægge til grund, at kontrol ikke er udført.

Arbejdsgiveren kan for så vidt være ligeglad om godtgørelsen er skattefri eller ej. han har fradrag under alle omstændigheder. I de ikke helt få tilfælde, hvor arbejdstagerne har svært ved at føre en kørebog/kørselsopgørelser kan der være grund til at indskærpe dem konsekvensen heraf eller at undlade at udbetale godtgørelse skattefrit.