Gældseftergivelse

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 7/3 - 2005

Ligningsrådet udtalte, at ægtefæller skulle bedømmes under et, da de havde modtaget et samlet tilbud fra kreditorerne om delvis eftergivelse af gælden. Kreditorerne, der ville eftergive, udgjorde 82,5% af ægtefællernes samlede kreditormasse (TfS 2001.258).

Kommentar: Udgangspunktet er, at ægtefæller er selvstændige skattesubjekter og skal behandles hver for sig, og for at en gældseftergivelse skal være skattefri skal den være generel, hvorved forstås at mere end 50% af debitors kreditorer skal acceptere at deltage i eftergivelsen. Dette udgangspunkt blev fraveget i den konkrete sag, da ægtefællerne havde fået et samlet tilbud. Afgørelsen siger dermed, at det er tilstrækkeligt hvis 50 % af ægtefællernes samlede kreditormasse (f.eks. 45 % af den ene ægtefælles og 55 % af den andens kreditorer) tiltræder.

Afgørelsen vil fremover få betydning for, hvorledes rekonstruktioner skrues sammen, da afgørelsen giver bedre muligheder for at opfylde kravene til skattefrihed.