Fri bil

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 12/6 - 2005

Beskatning af bil til rådighed er et af de områder, hvor der hele tiden kommer nye afgørelser. Beskatnings-reglen er, at har man fri bil til rådighed, så beskattes man, uanset om man har udnyttet rådigheden til kørsel eller ej. Rådighedsbeskatningen giver dog sine proble-mer. Et selskab spurgte Ligningsrådet, om der ville ske beskatning af medarbejdere, der tog en af selskabets biler med hjem, når medarbejderen f.eks. næste morgen skulle i lufthavnen og videre med fly, eller når medarbejderen kom tilbage sent om aftenen fra kundebesøg. Medarbejderen skulle i den forbindelse underskrive en erklæring om ikke at anvende bilen privat, ligesom der skulle føres kørebog. Privat anvendelse ville være en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet med selskabet. Told- og skattestyrelsen indstillede, at der skulle ske beskat-ning. Ligningsrådet kom til det modsatte resultat.

(TfS 2003.114 LR)

Kommentar: Afgørelsen viser problemerne med reglerne om beskatning af fri bil til rådighed. Told- og Skatte-styrelsens indstilling er den juridisk korrekte. Lignings-rådets afgørelse er den praktiske. Med de nuværende regler, er det rådigheden, der beskattes. Da kørslen mellem arbejdspladsen og hjemmet notorisk ikke er erhvervsmæssig, er der altså tale om bil til rådighed, og dette er skattepligtigt. Omvendt er selskabets argumentation nem at forstå. Det er ikke rationelt og praktisk, at en medarbejder, der skal være i lufthavnen tidligt om morgenen, først skal køre til arbejdspladsen for at hente en bil, han kan køre videre til lufthavnen, eller at den medarbejder der kommer sent hjem fra et kundebesøg, først skal køre til arbejdsgiverens adresse for at aflevere firmaets bil for herefter at køre hjem i sin egen. Denne sag fandt sin praktiske løsning. Problemet er, at der nu er slået hul i reglen om beskatning af rådigheden. Det bliver spændende at se, om dette hul i fremtiden udvides.