Driftsomkostning/repræsentation - kasinobesøg

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 7/3 - 2005

Et selskab havde inviteret sine forretningsforbindelser på kasinobesøg. Udgifterne hertil var fratrukket som repræsentation. Da selskabet ikke fuldt ud kunne godtgøre, at forretningsforbindelserne havde anvendt de udleverede jetoner til spil, var der ikke tale om fradragsberettigede repræsentationsudgifter (TfS 2001.382 ØLD).

Kommentar: Landsretten bestred ikke, at udgifterne var afholdt til kasinobesøg. Derimod fandt landsretten, at da der ikke var nogen sikkerhed for, at forretningsforbindelserne ikke vekslede jetonerne til kontanter i stedet for at spille, samt da der var en nærliggende risiko for misbrug, måtte der stilles et meget højt beviskrav. I realiteten er beviskravet så højt, at ingen kan opfylde dette krav, og dermed er det udelukket at få fradrag for repræsentation såfremt dette består i et besøg på et kasino.