Dispensation for ejertidsvilkår fastsat ved aktieombytning

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 3/9 - 2005

Ligningsrådet har givet dispensation for et ejertidsvilkår fastsat i forbindelse med en aktieombytning, hvor det selskab aktierne var ombyttet i, ønskede at sælge aktierne tilbage til holdingselskabet samt til ledende medarbejdere. Baggrunden for at Ligningsrådet ikke opretholdt ejertidsvilkåret var, at der var forløbet 2½ år siden aktieombytningen, at salget af aktierne var forretningsmæssigt begrundet samt at salget udløste en lige så stor avance, som et salg før aktieombytningen havde gjort.

(TfS 2002.469 LR)

Kommentar: Ligningsrådet har været meget restriktivt med at give dispensationer fra ejertidsvilkåret. At dispensationen gives i denne sag er nok mest begrundet i, at avancen ved salget ville blive lige så stor, som hvis salget var foregået før aktieombytningen.