Bindende Ligningssvar fra kommunerne

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 5/7 - 2005

Folketinget har vedtaget et lovforslag om bindende ligningssvar fra kommunerne. Loven går ud på at give skatteyderne mulighed for på et tidligt tidspunkt at få en endelig afklaring af de skattemæssige konsekvenser af en påtænkt eller gennemført disposition. Formålet med ordningen om bindende ligningssvar er at styrke skatteydernes retssikkerhed ved at øge forudsigeligheden af de skattemæssige konsekvenser af skatteydernes dispositioner. En skatteyder med mindre komplicerede forhold vil inden for kort tid og mod betaling af et mindre gebyr på kr. 300 kunne få et bindende ligningssvar fra den kommunale skattemyndighed om virkningerne af en påtænkt eller gennemført disposition. På samme måde som i ordningen med bindende forhåndsbesked skal skattemyndighederne – herunder de statslige myndigheder - lægge ligningssvaret til grund for den ligningsmæssige bedømmelse af skatteyderen, hvis skatteyderen vælger at foretage den omhandlede disposition. Det gælder dog ikke, hvis forudsætninger for ligningssvaret er ændret.

(Lov nr. 332 af 9. maj 2003)