Ulovlig generalforsamlingsbeslutning

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 24/5 - 2006

Et ægtepar, der sammen ejede et selskab, blev separeret.

Selskabet ejede sammen med mandens broder et ejendomsselskab.

Efter separationen indkaldte broderen til ekstraordinær generalforsamling i ejendomsselskabet, hvor der blev valgt ny bestyrelse og direktion, bestående af broderen, manden og endnu en person.

Denne nye ledelse besluttede derefter at overdrage to ejendomme fra ejendomsselskabet til et andet selskab, der var ejet af manden og en anden bror til ham.

Derefter anlagde mandens og hustruens fælles selskab sammen med ejendomsselskabet retssag mod manden, dennes broder og det modtagende selskab.

Under retssagen blev der nedlagt påstand om, at overdragelsen af ejendommene var ugyldig, og at der skulle ske tilbageskødning af ejendommene til ejendomsselskabet.

Højesteret fandt ligesom landsretten, at broderen hverken alene eller efter aftale med manden havde været berettiget til at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling.

Som følge heraf var generalforsamlingen ulovlig og valget af bestyrelse og direktion uden retsvirkninger.

Dommen er et af få eksempler på, at korrekt indkaldelse er en gyldighedsgrund for de beslutninger der træffes på generalforsamlingerne.

(Højesteretsdom af 7. april 2006 i sag 245/2004 1. afd. UfR Nyhedsservice 2006/17 p. 52)