Skal direktøren indkaldes under tvangsopløsningssag

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 26/9 - 2007

Denne sag illustrerer forholdene, når et selskab begæres tvangsopløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Styrelsen havde anmodet skifteretten om at tvangsopløse et anpartsselskab.

Da skifteretten fik anmodningen, traf den straks beslutning om likvidationsbehandling af selskabet.

Denne afgørelse blev påkæret af direktøren, som under sagen gjorde gældende, at han ikke blev indkaldt af skifteretten, og at skifteretten havde haft pligt til at indkalde ham. Direktøren anførte, at den manglende indkaldelse havde afskåret ham fra at afværge likvidationen.

Østre Landsret fastslog i sin kendelse, at udgangspunktet er, at skifteretten ikke kan træffe afgørelse om likvidation uden at underrette selskabet, og uden at give selskabet lejlighed til at udtale sig.

Østre Landsret modificerede dette med, at underretning til selskabet ikke kan udkræves, hvis det må antages at være påkrævet, at skifteretten straks træffer afgørelse om likvidation uden forudgående underretning.

På denne baggrund fandt landsretten i den konkrete sag ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens beslutning om straks at påbegynde likvidationsbehandling af selskabet.

(UfR 2007/1435Ø – Østre Landsrets kendelse, 5. februar 2007 i kære 3. afd. nr. B-34-07)