Revisorskifte før tid skal være begrundet

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 10/7 - 2008

Siden 1. juli 2008 er det sådan, at en revisor kan afsættes af den, der har valgt revisoren, men hvis man vil afsætte ham eller hende før hvervets udløb, skal et begrundet forhold give anledning hertil.

Hvis fratrædelsen er sket før hvervets udløb, skal revisor med meddelelelsen herom til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedlægge en fyldestgørende forklaring på årsagen til hvervets ophør.

Dette gælder revisorer både i aktie- og anpartsselskaber, i erhvervsdrivende fonde, og i virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

(Lov nr. 468 af 17. juni 2008).