Revision i en krisetid

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 16/3 - 2009

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 6. marts 2009 offentliggjort et notat om udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisorer skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold. Den økonomiske krise har ført til forøget risiko for væsentlige fejl i nogle virksomheders årsrapporter i relation til

- begrænset adgang til likviditet

- værdiansættelse af finansielle aktiver, særligt hvor aktiverne måles til dagsværdi

- værdiansættelse af ejendomme.

Notatet fremhæver en række forhold, som revisor i den forbindelse bør have fokus på i forbindelse med revision af virksomhedernes årsrapporter. Der henvises til gældende regler og standarder. Notatet har altså ikke til formål at stille yderligere krav til udførelse af revision eller at indskrænke de krav, der allerede stilles.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Det offentlige tilsyn skal medvirke til en høj kvalitet i revisorernes arbejde.