Omlægning af selskabets regnskabsår registreringsnægtet på grund af forsinket indsendelse

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 18/1 - 2007

Denne sag viser, at der er visse formalia, der skal overholdes, når man beder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at registrere omlægning af et selskabs regnskabsår.

På en generalforsamling i et selskab afholdt 10. november 2005 besluttedes det at ændre regnskabsåret fra kalenderåret til perioden 1. juli til 30. juni med omlægningsperiode 1. januar 2005 til 30. juni 2005.

Selskabets repræsentant indsendte den 30. november 2005 anmeldelse om omlægning af regnskabsåret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med almindelig post, som blev modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 5. december 2005.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nægtede at registrere ændringerne idet det af Årsregnskabslovens § 15 stk. 4, fremgår, at anmeldelse om ændring af regnskabsår skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 måneder efter omlægningsperiodens udløb.

Anmeldelsen skulle således have været modtaget senest den 30. november 2005.

Selskabets repræsentant påtog sig ansvaret for den sene fremsendelse og gav forglemmelse og sygdom skylden for det. Han mente i øvrigt at materialet ved normal postgang burde have været fremme hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen torsdag den 1. december 2005 og at forsinkelsen var ubetydelig.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kunne konstatere at det var udokumenteret at forsinkelsen skyldtes postvæsenets fejl og at styrelsen derefter ikke havde anden mulighed end at fastholde 5-måneders fristen og nægte registrering.

Afgørelsen viser hvor vigtigt det er at være opmærksom på at man ikke kan forvente at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremkommer med dispensationer hvis man ikke har overholdt de i lovgivningen angivne frister, idet der i mange tilfælde ikke vil være hjemmel for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at fravige fristoverskridelser ved at dispensere fra fristoverholdelsen.

(Erhvervsankenævnets afgørelse af 29. juni 2006)