Ny administrativ praksis vedrørende registrering af selskabers hjemsted.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 19/3 - 2009

Et aktie- eller anpartsselskab er hidtil blevet anset som værende dansk, såfremt selskabet har haft et registreret hjemsted i Danmark. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har imidlertid pr. 10 marts 2009 ændret deres administrative praksis således, at det fremefter skal være muligt faktisk at komme i kontakt med selskabets daglige ledelse via det registrerede hjemsted.

Traditionelt set er hjemstedet for et selskab blevet bestemt ud fra hvor selskabets faktiske ledelse foregik. Denne antagelse var meningsfuld tidligere, idet der frem til 1996 var krav om, at ledelsesmedlemmer i anpartsselskaber skulle have dansk bopæl. Det tilsvarende krav for ledelsesmedlemmer i aktieselskaber blev først ophævet i 2004.

Bopælskravets ophævelse medførte i praksis, at der i princippet intet er til hinder for, at samtlige ledelsesmedlemmer i kapitalselskaber er bosiddende i udlandet, uagtet kapitalselskabet har hjemsted i Danmark. Derved indskrænkes betydningen af det dansk registrerede hjemsted til, at selskabets vedtægter og øvrige dokumenter skal være tilgængelige fra hjemstedet.

Af hensyn til eksempelvis selskabets medkontrahenter er dette imidlertid ikke ubetinget praktisk, hvorfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremefter stiller krav om, at det skal være muligt at komme i kontakt med selskabets ledelse gennem det registrerede hjemsted. For ikke de facto at genindføre bopælskravet er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens krav dog modificeret således, at kravet skal anses som opfyldt, såfremt det er muligt via hjemstedet at få kontakt til en repræsentant for selskabets ledelse. En repræsentant kan eksempelvis være en advokat.

Den administrative praksisændring medfører eksempelvis, at et kapitalselskab ikke længere kan registrere en postboks som hjemsted.

Det er vigtigt at pointere, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke ved praksisændringen har taget stilling til eksempelvis skattemæssige forhold vedrørende hjemsteder.