Modernisering af selskabsretten.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 1/7 - 2008

Den danske selskabsret er under modernisering.

Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen nedsatte i efteråret 2006 et udvalg, som fik til formål at lave en betænkning om modernisering af den danske selskabsret. Betænkningen skal danne baggrund for en ny aktie- og anpartsselskabslovgivning i Danmark.

Den nye lovgivning skal tage højde for den teknologiske udvikling, den stigende internationalisering, udviklingen på kapitalmarkedsområdet og den øgede fokusering på at lette de administrative byrder for erhvervslivet.

Politiske drøftelser pågår, og efter tidsplanen skal udvalgets rapport drøftes i det sidste halvår 2008 og den endelige rapport foreligge med årets udgang. Dette skulle gerne munde ud i lovforslag, der skal behandles i folketingsåret 2009/10. Sidste gang den danske selskabslovgivning blev gennemgribende revideret var i 1972.

Vi følger arbejdet.