Incitamentsaflønning

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 19/4 - 2007

Incitamentsprogrammer og disses udløsning har givet anledning til en debat i en periode hvilket førte til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens udkast til et lovforslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber fra februar 2007.

Loven er vedtaget 6. juni 2007 som L 2007-06-06 nr. 576.

Med loven er aktieselskabsloven § 69 b indført, hvorved der er indtrådt følgende forpligtelser:

Før børsnoterede selskaber eller selskaber der er noteret på autoriserede markedspladser, tilsvarende regulerede markeder eller alternative markedspladser indgår konkrete aftaler om incitamentsaflønning af et medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, skal selskabets bestyrelse have fastsat overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammet, og disse skal være behandlet på generalforsamlingen. Hvis de godkendes af generalforsamlingen skal der optages en bestemmelse i vedtægterne om, at der er vedtaget retningslinjer om sådan incitamentsaflønning. Det vil som udgangspunkt kunne ske med simpelt flertal på generalforsamlingen idet vedtægtsændringen ikke kræver særskilt vedtagelse men følger direkte af at generalforsamlingen accepterer incitamentsaflønningen.

Endelig skal retningslinjerne offentliggøres på selskabets hjemmeside efter at de er godkendt af generalforsamlingen, med angivelse af hvilken dato godkendelsen har fundet sted.

Konkrete aftaler om incitamentsaflønning kan ikke indgås før tidligst dagen efter at de gældende, godkendte retningslinjer er offentliggjort på hjemmesiden og ved indgåelse af konkrete aftaler skal retningslinjerne nøje følges.

Disse regler finder ikke kun anvendelse på nye incitamentsordninger men også på ændringer og forlængelse af eksisterende konkrete aftaler.