Grænseoverskridende fusioner

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 19/6 - 2006

Den 26. oktober 2005 vedtog EU-Parlamentet Direktiv nr. 2005/56 vedrørende grænseoverskridende fusioner.

Den 20. marts 2006 afgav Erhvervs- og Selskabsstyrelsen en vejledende udtalelse i forbindelse med en forespørgsel om styrelsens generelle stillingtagen til spørgsmålet om registrering af grænseoverskridende fusioner mellem selskaber beliggende i forskellige medlemsstater.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtalte i den sammenhæng, at styrelsen er opmærksom på en afgørelse fra 13. december 2005 fra EF-Domstolen, hvori Domstolen fastslog, at et medlemsstats generelle nægtelse af registrering af fusion mellem to selskaber med hjemsted i forskellige medlemsstater er i strid med Traktatens bestemmelser om etableringsfrihed.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gjorde imidlertid opmærksom på, at Domstolen i den pågældende afgørelse også erkendte, at der er en række berettigede samfundsmæssige hensyn, som medlemsstaterne skal iagttage ved en sådan grænseoverskridende fusion.

Ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal Folketinget på baggrund af EF-Domstolsafgørelsen hurtigst muligt at sikre, at national lovgivning tilpasses.

Styrelsen har på den baggrund påtænkt en hurtig implementering af direktivet om grænseoverskridende fusioner.