Bopælskrav for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, repræsentantskab, direktører, filialbestyrer og likvidatorer.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 8/7 - 2005

Der har hidtil været restriktioner i aktieselskabsloven omkring, hvor ledelsesmedlemmer og stiftere skulle have bopæl. Mindst en stifter skulle bo i Danmark, mindst et ledelsesmedlem skulle bo i Danmark og mindst halvdelen af ledelsen skulle bo i EU. Der var dispensationsmulighed. Disse restriktioner er ophævet pr. 1. juli 2004, således at der ikke længere eksisterer noget bopælskrav.

For anpartsselskaber gælder som det hidtil har været tilfældet, at der ingen krav stilles til bopæl.

(Lov nr. 226 af 31. marts 2004)