Bestyrelsesvederlag og maskeret udbytte

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 11/6 - 2005

I et selskab var bestyrelsesmedlemmerne enten hovedanpartshavere eller nærtstående dertil. Selskabet havde i 2 regnskabsår udbetalt et samlet vederlag til bestyrelsen på 455.000 kr. Skattemyndighederne anfægtede det samlede vederlag og gjorde gældende, at den ikke godkendte del af vederlaget måtte anses for maskeret udbytte. Det fik skattemyndighederne delvist medhold i.

(TfS 2003/198 ØL)