Aktier og aktiebreve

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 8/7 - 2005

Det er nu præciseret, at også et udenlandsk datterselskabs erhvervelse af aktier eller anparter i moderselskabet skal indregnes ved beregningen af moderselskabets besiddelser af egne aktier.

Danske anpartsselskaber kan stadig ikke erhverve aktier eller anparter i deres moderselskaber, jf. apsl. § 51, stk. 1.

Endvidere vurderes det at være en administrativ lettelse for selskaber i større omfang at kunne undlade at udstede aktiebreve og derfor har lovændringen forhindret, at enkelte aktionærer kan misbruge mulig-heden for at forlange aktiebreve uden saglig begrundelse. Fremover kan enhver aktionær således ikke kræve aktiebreve udarbejdet. Fremover skal man eje 10% af aktiekapitalen, før man kan kræve aktie-breve udstedt.

(Lov nr. 226 af 31. marts 2004)