Afbureaukratiseringsplan for det erhvervsrettede område

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 20/3 - 2009

Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen præsenterede for nylig regeringens ”Afbureaukratiseringsplan for det erhvervsrettede område”. Planen viser, hvordan regeringen vil lette de administrative byrder for erhvervslivet med yderligere 4 mia. kr. og dermed nå målet om at lette erhvervslivets byrder med 25 pct.

Planen er udarbejdet med henblik på at fremskynde et effektivt samspil mellem den private og offentlige sektor for dermed at imødekomme initiativ og virkelyst.

Målet er innovation og vækst, og planen gælder særligt iværksættere og små og mellemstore virksomheder.

Midlet er en fortsat reduktion af de administrative byrder, som er forbundet med offentlig regulering, med i alt 25 pct. Regeringen har således siden 2001 arbejdet målrettet på at lette de administrative byrder, hvilket ifølge Økonomi- og Erhvervsministeriet har resulteret i, at de administrative byrder i perioden 2001 til 2007 er lettet med netto 10,1 pct. Som eksempler kan nævnes afskaffelse af revisionspligt for de mindste virksomheder og en forenklet årsregnskabslov. Planen er, at nedenstående indsatsområder medfører, at målet om en lettelse på i alt 25 pct. realiseres.

De fire primære indsatsområder er:

• Bedre vilkår for opstart og drift
• Nem adgang til myndighederne
• Færre og nemmere indberetninger
• Effektiv og fokuseret kontrol

Indsatsområderne er blandt andet fundet ved brug af erfaringer fra regeringens byrdejægerprojekt, hvor virksomheder fik besøg af embedsmænd med henblik på at de kunne komme med konkrete ønsker til, hvor der skulle sættes ind. Virksomhederne oplyste ved den lejlighed, at de ønskede de såkaldte ”irritationsbyrder” fjernet, hvilket regeringen har taget til efterretning.

Det er en forudsætning for planens fulde effekt, at virksomhederne er bekendt med de administrative forenklinger og digitale løsninger. Kommunikation mellem virksomhederne og de offentlige myndigheder er derfor et vigtigt punkt på dagsordenen i processen med at forenkle de administrative byrder. Af samme årsag iværksættes i 2009 er kommunikationskampagne, hvor man oplyser om gennemførte administrative lettelser og digitale værktøjer, der letter hverdagen for den enkelte virksomhed.

Nogle af initiativerne kan gennemføres rent administrativt. For dem, der kræver lovændring, går regeringen nu i dialog med Folketingets partier, og planen er, at initiativerne skal forhandles på plads til implementering i løbet af 2009 og 2010.