Ændring af reglerne om grønt regnskab

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 19/2 - 2009

Miljøministeren har fremsat lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse for så vidt angår reglerne om grønt regnskab.

På baggrund af et udvalgsarbejde, som blev igangsat med henblik på at modernisere og forenkle reglerne om de grønne regnskaber, har miljøministeren fremsat et lovforslag, hvis formål er at forenkle reglerne om udarbejdelse af grønt regnskab.

Hovedformålet med de grønne regnskaber er at understøtte og styrke virksomhedernes fokus på egne miljøforhold og på at motivere virksomhederne til at foretage stadige miljøforbedringer samt at skabe en forbedring af offentlighedens mulighed for at få adgang til viden herom.

Ifølge lovforslaget skal de større og mere miljøtunge virksomheder fortsat udarbejde grønt regnskab. Der skal fremover laves en strategisk 3-årig miljøberetning, hvilket adskiller sig fra de nugældende regler, hvorefter virksomhederne skal udarbejde årlige miljøberetninger. For de virksomheder, der har et certificeret miljøledelsessystem, og som har gjort en særlig indsats for at optimere virksomhedens miljøarbejde, gives der nu mulighed for, at disse virksomheder kan mødes med færre krav.

Med det nye lovforslag skal virksomhederne formulere en miljøpolitik, mål og indsatser for virksomhedens område, hvilket giver offentligheden en bedre indsigt i virksomhedernes miljøstrategi.

For at give virksomhederne mulighed for at tilpasse deres grønne regnskab til virksomhedens interessegrupper gøres formkravene mere fleksible. Endelig skal de grønne regnskaber gøres tilgængelige via virksomhedens hjemmeside.

Lovforslag nr. L89 fremsat den 11. december 2008.