Naturklagenævnet frifundet i den såkaldte Bilka-sag

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 13/3 - 2008

Vestre Landsret har afsagt dom i en sag, som var anlagt af De Samvirkende Købmænd mod Naturklarenævnet. I sagen krævede De Samvirkende Købmænd, at Naturklagenævnets afgørelse om at lovliggøre det oprindelige ulovligt opførte Bilka-varehus i Horsens skulle tilsidesættes som ulovlig og ugyldig.

Dommen er et led i en mere end 8 år lang strid om Bilka-varehuset i Horsens.

Bilka-sagskomplekset førte i 2007 til en revision af detailhandelsbestemmelserne i Planloven.

Vestre landsret, 4. afd., dom af 13. marts 2008 i sag B-2095-06