Forenkling af regler om miljøgodkendelse af virksomheder

Print

Oprettet d. 5/5 - 2005

Folketinget har den 16. marts 2004 vedtaget Miljøministeriet forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven, der var nødvendig for at kunne forenkle godkendelsessystemet for mange af de virksomheder, der kræver miljøgodkendelse forud for etablering og under driften.

Det er hensigten, at der efter udarbejdelse af det forenklede godkendelsessystem ligeledes udarbejdes standardiserede miljøkrav, så virksomhederne fremover vil have en forhåndsviden om, hvad myndighederne kan forventes at ville stille af krav.

Godkendelsesbehandlingen har hidtil været mere individuelt præget, og det er miljøministeriets opfattelse, at den forenklede procedure uden miljømæssige konsekvenser vil medføre en betydelig lettelse af den administrative byrde, både for virksomhederne og for de godkendende myndigheder. Forslaget er sendt i udvalgsbehandling.

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

(L93. lov om ændring af Lov om Miljø-beskyttelse)